Når du annoncerer på Facebook, er der en lang række parametre, som du skal være opmærksomme på i forhold til annoncens mulighed for dels at blive godkendt og dels for at blive vist til hele den opsatte målgruppe. Hvis ikke kan du risikere at din Facebook annonce bliver afvist.

For at imødekomme denne problemstilling kræver det, at du er bevidst om, hvilke fejltagelser du kan begå i forbindelse med opsætning af en annonce, og dernæst hvordan du bærer sig ad med at løse en eventuel begrænsende faktor.

I dette indlæg vil jeg derfor, vejlede om hvordan du på bedst mulig vis manøvrerer uden om de begrænsende faktorer.

 

Hvorfor bliver min Facebook annonce afvist?

Annoncering på Facebook gør det muligt for alle annoncører, at sende betalte annoncer ud i newsfeedet til brugere som ikke har bedt om det. Med andre ord har du mulighed for at fortælle noget/sprede et budskab til personer, som ikke er blandt dine Facebookvenner eller en del af en gruppe på Facebook.

Derfor har Facebook nogle specifikke regler for, hvad der er tilladt at annoncere for, hvad der må stå i en annonce og hvilket billede, der må være tilknyttet. Netop derfor kan du som annoncør opleve, at din annonce bliver afvist/’’Ikke godkendt’’ eller, at den ikke bliver vist til hele målgruppen.

Ovenstående betyder dog ikke, at det udelukkende er annoncører med ’onde’ hensigter, der får afvist deres annoncer af Facebook. Det hænder, at din annonce bliver afvist, selvom du ønsker at annoncerer for ’’almindelige produkter’’. Facebook er opmærksomme på, at du eksempelvis ikke udtaler dig om din målgruppes egenskaber, da Facebook har et ønske om, at alle skal være ligeværdige på det sociale medie, samt at folk ikke skal blive mindet om potentielle negative sider af dem selv.

 

De konkrete årsager til at min Facebook annonce bliver afvist eller vist til få

Jeg vil herunder forsøge at opliste de mest relevante årsager, og derudover komme med en konkret løsning til de forskellige problemstillinger.

 1. Du promoverer et produkt der ikke opfylder Facebooks retningslinjer for annoncering
 • Facebook tillader ikke at du promoverer/annoncerer for en række produkter som relaterer sig til våben, voksenprodukter, narkotika, tobaksprodukter eller lignende (herunder overvågningsudstyr). Derfor kan du med stor sandsynlighed ikke få din annonce godkendt, hvis du netop promoverer produkter, der relaterer sig til ovenstående.
 • Du skal dog være opmærksom på, at du godt kan annoncere for eksempelvis rygestop. Hvis din annonce for rygestop bliver afvist, skyldes det derfor andre årsager (se punkt 2 eller 6).

 

 1. Din annonce vurderes at krænke tredjepart
 • Facebook tillader ikke krænkelse af tredjepart mht. rettigheder, ophavsret, varemærke og offentligt omdømme. Denne annonceringspolitik går i bred forstand ud på, at du med din annoncering ikke må udtale dig negativt om andre virksomheder og deres ydelser.
  Et konkret eksempel kunne være, at du som uafhængig bankrådgiver annoncerer med budskabet ’’Bankernes egen rådgivning er begrænset til omfanget af deres egne ydelser’’.
 • For at imødegå denne specifikke problemstilling skal du i stedet referere til dit produkt på en anden måde, som eksempelvis ’’Vi tager alle lånemuligheder i betragtning, og hjælper dig med at optage det billigste og bedste lån’’.

 

 1. Du udtaler dig om din målgruppes personlige egenskaber
 • Facebook har en vision om, at den sociale platform skal være for alle, samt at det skal være et medie, du kan besøge, uden at blive mindet om dine personlige egenskaber eller handikap. Af denne årsag tillader Facebook ikke at du eksempelvis omtaler din målgruppes etniske oprindelse, religion, finansielle status, alder eller som værende påvirket af stress, overvægt eller lignende.
 • For at løse denne problemstilling skal du blot undlade at tale for direkte til din målgruppe og de behov, som de muligvis har. Hvis du eksempelvis vil annoncere for træning med henblik på vægttab, skal du frasere din tekst således ’’Vi afholder træning med henblik på at hjælpe dig med dine mål’’.

 

 1. Vildledende og falsk indhold
 • Facebook tillader ikke, at du annoncere for vildledende, falsk eller misvisende indhold. Det kunne være påstande, tilbud eller forretningsmetoder, som var usande.
 • I din annoncering, skal du derfor udelukkende annoncere for faktiske produkter, tilbud osv.

 

 1. Personlig sundhed og velvære
 • Annoncer på Facebook må ikke indeholde før og efterbilleder af slankekure, ansigtsbehandlinger eller lignende. Dette skyldes, at sådanne annoncer kan generere negativ selvopfattelse hos brugerne.
 • For at løse dette problem, skal du undlade at bruge ’før og efter’ billeder i din annoncering, og i stedet lede folk til din hjemmeside eller klinik, hvor du eventuelt kan vise disse billeder. Reglen gælder således kun billedet i annoncen.

 

 1. Udseende og tekniske problemer

  Facebook har visse krav til annoncens kvalitet, da hver annonce er et produkt af Facebook. Herunder er listet de mest almindelige fejl.

 • Dit billede er i for lav opløsning.
  • Det er vigtigt at sørge for, at dine billeder er i høj opløsning – enkeltbillede (1200×628) og karrusel (600×600). Brug eventuelt Canva.com eller PhotoShop.
 • Der er for meget tekst på dit billede.
  • Facebook har en tekstbegrænsning per annonce, og det er derfor ikke muligt at skrive for meget tekst på billedet. Brug ’Facebook Textoverlay Tool’ for at tjekke om der er for meget tekst på dit billede – Denne skal helst vise ’’Ok’’.
 • Din målgruppe er for lille
  • Når du laver din målgruppe, kan du risikere at den ikke er særlig stor, hvorfor din annonce ikke bliver vist til særlig mange, selvom dit budget er højt. Forsøg eventuelt at redigere målgruppen, så den bliver større. OBS! Du kan først se din målgruppes reelle størrelse efter ca. 30 minutter.
 • Der er for meget tekst i din ’Overskrift’ på annoncen.
  • Sørg for at du kun bruger de tilgængelige antal tegn, og undgår at teksten bliver markeret med orange.
 • Du redigere din annonce hele tiden.
  • Hver gang du ændrer i din annonce, skal Facebook godkende på ny. Derudover bliver alle kommentarer og ’synes godt om’ tilkendegivelser slettet, hver gang du ændrer i annoncen. Undlad derfor at gøre dette, medmindre det er strengt nødvendigt.

 

Din tur

Har du oplevet, at din annonce blev afvist eller vist til færre, har du spørgsmål til, hvordan du retter din specifikke annonce, eller har du erfaring med annoncer, som er blevet afvist og/eller gode råd, så skriv en kommentar og deltag i debatten!